Ciekawe

Podstawowe etapy obróbki ścieków

W dzisiejszych czasach wiele domów nie jest połączonych z główną siecią kanalizacyjną, dlatego instalowanie oczyszczalni ścieków jest bardzo ważne. Odpady poddawane są kilku procesom oczyszczania, w celu usunięcia większości materiałów stałych i organicznych. Stają się wówczas wystarczająco czyste, aby można je było bezpiecznie odprowadzić do dróg wodnych.

Elementy systemu

Obróbka wstępna jest pierwszym krokiem w przetwarzaniu ścieków. Bywa on również nazywany oczyszczaniem mechaniczno-fizycznym. Podczas tego etapu, ciała stałe są usuwane przez przesiewanie, sedymentację i rozdrabnianie. Głównym celem jest usuwanie grubych ciał stałych poprzez ich przesiewanie.

Wpływające ścieki filtrowane są przez mechaniczne elementy systemu, składające się z prętów. Usuwają one największe zanieczyszczenia. Oczyszczalnia wyposażona jest także w komorę ziarnistą, w celu usunięcia piasku i żwiru. Ta obróbka usuwa ponadto nadmierną ilość olejów i smarów.

Oczyszczanie fizykochemiczne

Kolejny etap to oczyszczanie fizykochemiczne, które należy przeprowadzić przed traktowaniem biologicznym. Działanie to ma na celu usuwanie organicznych i nieorganicznych ciał stałych poprzez procesy sedymentacji i flotacji. Częściowo oczyszczone ściek, poddane wstępnej obróbce, mogą przechodzić przez zbiorniki zwane pierwotnym osadnikiem. Przepompownia ścieków dla domu znajduje zastosowanie wówczas, gdy przepływ ścieków jest z jakiegoś powodu utrudniony.

Podczas tego oczyszczania przepływ ścieków jest zmniejszony, aby usprawnić sedymentację oraz umożliwić osiadanie cięższych ciał stałych na dnie. Osadzone ciało stałe nazywa się szlamem pierwotnym, który będzie dalej poddawany procesowi rozkładu osadu. Ta szczególna obróbka usuwa około 50-60% wpływających zawiesin. Sklarowana woda przechodzi do następnego etapu oczyszczania.

Oczyszczanie biologiczne i dezynfekcja

Etap określany mianem biologicznego oczyszczania wykorzystuje jeden z biologicznych procesów tlenowych, w celu degradacji materii organicznej. Przepompownia ścieków dla domu kieruje napowietrzone ścieki wpływają do wtórnego klarownika, gdzie cięższe cząstki i inne ciała stałe osadzają się na dnie w postaci szlamu wtórnego.

Nawet po oczyszczeniu pierwotnym i wtórnym, oczyszczone ścieki mogą zawierać mikroorganizmy powodujące choroby. Konieczna jest ich dalsza dezynfekcja. Proces ten odbywa się przy użyciu środków dezynfekujących, takich jak chlor, ozon czy promieniowanie UV. Dezynfekcja jest niezbędnym etapem, ponieważ chroni zdrowie ludzi oraz środowisko.