Ciekawe

Kurs sep do 1kV. Praktyczne szkolenie dla przyszłych i pracujących elektryków

Obecny rynek pracy stawia przede wszystkim na fachowców w dziedzinach związanych z nowymi technologiami np. energetyką. Chcąc być atrakcyjnym kandydatem na pracownika w dobrej firmie należy posiadać jak najlepsze kwalifikacje. Jednymi z nich mogą być ukończone kursy. Dla osób chcących podjąć pracę w energetyce pomocne będą uprawnienia sep.

Zakres kursów sep na elektryka

Osoby, które wiążą przyszłość z pracą elektryka winny przede wszystkim zrobić uprawnienia sep do 1kv bielsko-biała. Aby zostać uczestnikiem kursu niepotrzebne jest wykształcenie kierunkowe. Kursy skierowane są dla osób pełnoletnich. Profesjonalne kursy sep bielsko-biała odbywają się zarówno w zakresie dozoru jak i eksploatacji instalacji urządzeń oraz sieci energetycznych, które służą do wytwarzania, przetwarzania oraz przesyłania, a także zużywania energii elektrycznej. Na szkoleniach sep słuchacze zdobywają także wiedzę na temat obsługi aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Zakres kursów to również eksploatacja i dozór urządzeń prądotwórczych, urządzeń instalacji i sieci energetycznych do 1kV. Taki zakres szkolenia w kompleksowy sposób przygotowuje do pracy z prądem elektrycznym.

Tematyka szkoleń energetycznych

Obowiązkowymi tematami, które zawierają wszystkie kursy sep bielsko-biała są bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa. Szeroko omawianym zagadnieniem jest pierwsza pomoc w przypadku porażenia prądem elektrycznym oraz sprzęt ochronny pomagający uniknąć wypadku. Zdarza się, że elektryk musi pracować bez odcięcia zasilania, dlatego zasady te są niezwykle istotne. Dodatkowo na szkoleniu sep kursanci poznają także sposób postępowania w przypadku, kiedy pojawiają się wyższe harmoniczne prądu i napięcia. Kursy dające uprawnienia sep do 1kv bielsko-biała posiadają w swoim programie także zasady organizacji pracy oraz zarządzanie mocą urządzeń elektroenergetycznych. Szkolenia sep to także poruszanie kwestii przepisów dotyczących zakresu działalności Urzędu Regulacji Energetyki.

Potwierdzenie kwalifikacji

Kurs dający uprawnienia elektryczne do 1kV kończy się egzaminem państwowym, a po jego zdaniu zostaje wydane zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej. Stosowny dokument wydaje Stowarzyszenie Energetyków. Uprawnienia sep ważne są przez 5 lat, po tym czasie należy je powtórzyć.