Ciekawe

Na czym polega zawód konserwatora dzieł sztuki?

Konserwacja dzieł sztuki jest bardzo ważną dziedziną dla ludzkiego życia. Dzięki zmyślnym umiejętnościom specjalisty, wspaniałe przedmioty mogą otrzymać swoje drugie życie.

Jak zostać konserwatorem zabytków?

Aby pełnić niezwykle ciekawy zawód polegający na dbaniu o artystyczne dzieła, warto pomyśleć o ukończeniu specjalistycznych studiów. Podkreślić jednak należy, że nie każdy nadaje się na to, aby zajmować się zabytkami.

Osoba, która będzie pełniła ten wyjątkowy zawód powinna mieć olbrzymie zamiłowanie w kierunkach artystycznych. Dla przykładu warto podać informację, że w Krakowie na Akademii Sztuk Pięknych utworzono tego typu kierunek, który stał się dobrą tradycją tej jednej z najpopularniejszych uczelni nie tylko w kraju.

Studiowanie na tego typu kierunku jest niezwykle wręcz elitarne i poprzedzone egzaminem, na którym to wybitni profesorowie weryfikują osobę pozytywnie rokującą do tego zawodu. Podczas egzaminów bada się w kompetencje w tym kierunku. Egzaminatorzy zapoznają się z dziełami kandydata. Liczy się także wiedza praktyczna – a zatem historia sztuki, czy też podstawy związane z architekturą.

Kto może zostać konserwatorem?

Nie każdy może zostać konserwatorem zabytków, ponieważ w tym kierunku trzeba mieć przede wszystkim predyspozycje manualne. Wartym podkreślenia jest też, że ten zawód wymaga umiejętności z różnych dziedzin. Trzeba mieć zdolności zarówno manualne, jak też i olbrzymią wyobraźnię, która pozwala interpretować zamysł autora przedmiotu, który podlega konserwacji.

Wnikliwa natura, zdolność obserwacji oraz cierpliwość będą tu niezwykle pomocne. Osobę, która ukończy takie studia można nazwać zarówno artystą, jak też i specjalistą. Jest ona fachowcem o wielu horyzontach. Musi się znać na teorii oraz w razie potrzeby być kreatywnym, kiedy trzeba odtworzyć brakujące elementy dzieła.

Co podlega pracy konserwatora zabytków?

Zawód związany z renowacją dzieł sztuki to żmudna i pełna wzruszeń praca. Jest ona różnorodna, a zarazem wymaga olbrzymiej skrupulatności i odpowiedzialności.

W szczególności w gestii konserwatora dzieł sztuki leży praca nad obrazami, czy też rzeźbami. Często ta działalność dotyczy również mebli, czy też książek. One także stanowią niezwykle ważny element dziedzictwa kulturowego każdej społeczności. Są nieodzownym elementem związanym z tradycją i tożsamością.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z Polskimi Pracowniami Konserwacji Zabytków