Biznes

Integracja i koordynacja w stylu FM

Facility management to podejście interdyscyplinarne, wykorzystujące osiągnięcia nauk technicznych i humanistycznych. Zapewnia ono skupienie się na jednym celu i wyzwaniu, wokół którego powstaje cała siatka projektów, planów i działań. Wykorzystuje się tutaj osiągnięcia z różnych dyscyplin. Myśl technologiczna łączy się tutaj z psychologiczną i socjologiczną.

Zarządzanie elementami tworzącymi całość

Facility management oznacza zarządzanie i koordynowanie różnymi usługami, które tworzą jedną całość. To myślenie i działanie holistyczne, w którym każdy element odgrywa istotną rolę i ma swoje określone znaczenie. Dlatego tak ważne jest odpowiednie zarządzanie poszczególnymi komponentami, które tworzą określoną całość. Organizacja i integracja mają tutaj kluczowe znaczenie. Nie można pominąć niczego bez szkody dla całości przedsięwzięcia.

Podstawa sukcesu

Tylko koordynacja wszystkich usług zapewnia realizację celu. Facility management charakteryzuje myślenie wielopłaszczyznowe, zintegrowane na wszystkich poziomach, spójne pod każdym względem. Ta spójność myślenia i działania stanowi podstawę sukcesu.

ortodoncja katowice chirurg szczękowy Kraków